Archives

Azzjoni Kattolika Maltija

L-Azzjoni Kattolika hija magħmula minn gruppi li huma maqsuma skont l-età tal-membri u li flimkien mal-leaders tagħhom jagħmlu mixja ta’ formazzjoni personali, spiritwali u komunitarja fi żvilupp ta’ ħbiberija spiritwali.

Il-proposta formattiva hi bbażata fuq l-istil ħajja-Kelma-ħajja fejn wieħed jibda’ mill-esperjenza tal-ħajja ta’ kuljum, li tinqara fid-dawl tal-Kelma t’Alla u għalhekk toħroġna lura lejn il-ħajja b’perspettiva ġdida. L-iskop hu li l-grupp jkunu l-post ta’ wens u ta’ recharge għall-membri li jgħixu fid-dinja imma mhumiex tad-dinja.

Il-formazzjoni tal-leaders tal-gruppi tinkludi l-akkumpanjament fil-missjoni li jkunu daħlu għaliha fi rwoli differenti fi ħdan l-għaqda.

L-akkumpanjament spiritwali tal-membri isisr ukoll bis-saħħa tas-saċerdoti (imsejjħa assistenti ekkleżjastiċi) il jimxu mal-gruppi tal-Azzjoni Kattolika. Il-membri huma mħeġġa li jidħlu għal direzzjoni spiritwali, dan hu punt li nixtiequ naħdmu fuqu iktar.

L-Azzjoni Kattolika toffri ukoll servizzi ta’ social workers li jsegwu klijenti riferuti anke mill-parroċċi, servizz ta’ Dar Regina Pacis, f’Ħal Balzan, li qed isservi ta’ emergency shelter għal persuni vulnerabbli li jiġu segwiti bi programm li jgħinhom iqumu fuq saqajhom, kif ukoll servizz ta’ post fejn persuni homeless jistgħu jagħmlu affarijiet bażiċi bħal jinħaslu u jaħslu l-ħwejjeġ u li għalhekk joffrilhom dinjità f’Dar Pier Giorgio Frassati.