Akkumpanjament

L‑akkumpanjament huwa l-qalba tal-pastorali tal-komunità Nisranija tal-Arċidjoċesi ta’ Malta. Hawn tista’ ssib informazzjoni dwar l-akkumpanjament offrut f’diversi realtajiet u entitajiet tal-Arċidjoċesi.