Arċidjoċesi ta’ Malta

Counselling • Familji • Għarajjes • Koppji • Żgħażagħ

Akkumpanjament

  • Servizzi ta’ terapija u sapport lill-koppji
  • Counselling professjonali
  • Korsijiet ta’ Kana lill-koppji għarajjes qabel iż-żwieġ
  • Gruppi Familji Nsara joffru akkumpanjament u sapport lill-familji

Kuntatt

 Moviment ta’ Kana, Catholic Institute, St Publius Street, Floriana FRN 1441 
 2223 8000 
 Website