Arċidjoċesi ta’ Malta

Anzjani • Diżabilità • Familji • Katekeżi • Morda • Spiritwali • Tfal • Żgħażagħ

Akkumpanjament

  • Spiritwali
  • Anzjani
  • Nies weħidhom
  • Familji bi tfal bi bżonnijiet speċjali bi programm professjonali fl-istadji kollha tal-Katekiżmu tat-tfal
  • Servizz Nisimgħek b’kollaborazzjoni mal-Universita ta’ Malta għal kull min ikollu counselling professjonali
  • Nies bi problemi finanzjarji
  • Ġenituri

Kuntatt

 21423003 
 Website