Arċidjoċesi ta’ Malta

Anzjani • Familji • Għarajjes • Katekeżi • Lajċi • Morda • Spiritwali • Tfal

Akkumpanjament

  • Spiritwali
  • Koppji qabel u wara ż-żwieġ
  • Preżenza fl-iskola primarja
  • Servizz ta’ social worker
  • Inklużjoni tal-komunitajiet barranin bħall-Kattoliċi mill-Indja u Ortodossi Serbi
  • Anzjani
  • Bereavment
  • Morda

Kuntatt

 Uffiċċju Parrokkjali, 2, Triq Il-Kurat Fenech, Birżebbuġa BBG 2031 
 21651200