Arċidjoċesi ta’ Malta

Anzjani • Familji • Faqar • Għarajjes • Katekeżi • Lajċi • Morda • Spiritwali • Tfal

Akkumpanjament

 • Spiritwali
 • Nies fil-bżonn
 • Preżenza fl-iskejjel
 • Katekiżmu
 • Familja
 • Morda
 • Tfal
 • Adoloxxenti
 • Żgħażagħ
 • Anzjani
 • Faqar
 • Għarajjes
 • Niex jgħixu weħidhom

Kuntatt

 Uffiċċju Parrokkjali, 14, Misraħ San Leonardu, Kirkop KKP 1011 
 21642893