Arċidjoċesi ta’ Malta

Anzjani • Familji • Katekeżi • Lajċi • Morda • Spiritwali • Tfal • Żgħażagħ

Akkumpanjament

 • Spiritwali
 • Katekeżi
 • Morda
 • Anzjani
 • Żgħażagħ
 • Żgħażagh b’diffikulta – Istitut Paolo Freire
 • Tfal
 • Koppji
 • Għaqdiet lajċi: Mixja Neokatekumenali, Fokolari, Karizmatiċi
 • Żjajjar fid-Djar
 • Persuni bi bżonnijiet speċjali
 • Dar Nazareth

Kuntatt

 Uffiċċju Parrokkjali, 2, Triq San Girgor, Żejtun ZTN 1021 
 21694563 
 27610112