Arċidjoċesi ta’ Malta

Lajċi

Akkumpanjament

  • Laqgħat individwali ma’ rapprezentanti tal-gruppi
  • Laqghat ta’ formazzjoni

Kuntatt

 Kurja tal-Arċisqof, Pjazza San kalċedonju, il-Furjana FRN 1535 
 21242512