Arċidjoċesi ta’ Malta

Counselling • Familji • Spiritwali • Tfal • Vjolenza Domestika

Akkumpanjament

  • Familji fil-bżonn
  • Tfal li ġew separati minn familthom
  • Nisa u tfal vittmi ta’ vjolenza domestika

Tagħrif

Il-Fondazzjoni Sebħ, magħruf fil-passat bħala Uffiċċju Ejjew Għandi, fi ħdan l-Arċidjoċesi ta’ Malta, tiddedika ħidmietha ma’ persuni fil-bżonn u dawk li għandhom problemi ta’ well being. Is-servizzi mogħtija joffru ħarsien, support u dinjità lil individwi u familji, sabiex ikabbru l-abiltajiet sabiex jintegraw u jsaħħu posthom fis-soċjetà. Il-Fondazzjoni tagħmel dan l-akkumpanjament fuq livell psikoloġiku, fiżiku u spiritwali.

Kuntatt

 Fondazzjoni Sebħ, 72 Triq Villambrosa, Il-Ħamrun HMR 1127 
 22470900 
 Website