Arċidjoċesi ta’ Malta

Spiritwali • Tfal

Akkumpanjament

  • Tfal
  • Spiritwali

Tagħrif

Il-Kummissjoni Djoċesana Tfal (KDT) hija maqsuma f’żewġ sezzjonijiet: KDT u KDT+. Il-KDT huma tfal bejn is-7 u t-13-il sena, filwaqt lill-KDT+ huma adoloxxenti minn 14-il sena ‘l fuq.

Il-KDT takkumpanja l-membri tagħħa b’diversi modi, l-aktar b’formazzjoni, fuq livell soċjali u spiritwali. Dan kollu jsir f’diversi attivitajiet bħal weekend live-ins, laqgħat ta’ kull xahar, assembleji mal-Arċisqof, u mumenti oħra simili.

Il-kumissjoni tieħu wkoll l-opportunità li takkumpanja lill-familji tal-istess membri, kemm fil-ftit ħin li jiltaqgħu magħhom meta jiġu jwasslu lit-tfal, kif ukoll b’attivitajiet apposta għalihom bħala familja sħiħa. L-attisitajiet huma varji: weekend fis-sena għall-familji, eżerċizzi matul ir-Randan, u laqgħat ta’ darba fix-xahar mad-direttur spiritwali fejn ikollhom iċ-ċans li jiddiskutu miegħu dak kollu li jixtiequ.

Kuntatt

 21487282