Arċidjoċesi ta’ Malta

Ambjent

Akkumpanjament

  • Ambjent

Tagħrif

Il-kummissjoni twassal il-leħen ta’ min m’għandux leħen jew m’għandux aċċess għal min qed jieħu d-deċiżjonijiet permezz tal-istqarrijiet u l-feedback waqt konsultazzjonijiet. Hija tinkoraġġixxi u tissapportja inizjattivi li jsiru fil-komunitajiet favur is-sostenibilità, kif ukoll teduka u tgħin fl-iżvilupp ta’ ħiliet għal stili ta’ ħajja sostenibbli permezz ta’ korsijiet.

Kuntatt