Arċidjoċesi ta’ Malta

Ambjent • Edukazzjoni • Faqar • Refuġjati u Migranti

Akkumpanjament

  • Ġustizzja soċjali
  • Politika
  • Kultura
  • Ekonomija

Tagħrif

Il-viżjoni tal-kummissjoni hija l-ħolqien ta’ soċjetà li tirrispetta d-dinjità umana u d-drittijiet tal-bniedem ta’ kulħadd – speċjalment ta’ dawk l-aktar vulnerabbli, u li tinkuraġġixxi bidla minn kultura tal-iskart għal kultura tal-laqgħa biex b’hekk nagħrfu lil xulxin bħala aħwa.

Kuntatt

 Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, Il-Kurja tal-Arċisqof, Pjazza San Kalċidonju, Il-Furjana, FRN1535 
 21242450 
 Website