Patrijiet Agostinjani

Counselling • Faqar • Spiritwali • Vizzji

Akkumpanjament

  • Persuni maħkuma mil-vizzji
  • Persuni f’sitwazzjoni ta’ faqar
  • Counselling professjonali
  • Spiritwali

Kuntatt

 Triq il-Knisja, Paceville, San Ġiljan 
 21354464 
 Website