Għaqda Volontarja

Edukazzjoni • Spiritwali

Akkumpanjament

  • Edukazzjoni
  • Spiritwali

Tagħrif

Fl-iskejjel tal-Knisja isir xogħol ta’ akkumpanjament kontinwu, mhux biss akkademiku, imma formattiv ta’ eluf ta’ tfal u żgħażagħ fil-mixja tal-fidi tagħhom, fl-iżvilupp psiko-soċjali u morali kif ukoll fl-iżvilupp tal-persuna kollha b’mod integrat.
L-akkumpanjament mill-għalliema u l-edukaturi kollha, miċ-chaplains u min-nies li qegħdin fl-amministrazzjoni huwa xogħol ta’ ħafna paċenzja u fit-tul. Tfal u żgħażagħ jistgħu iqattgħu kważi 14-il sena ta’ formazzjoni f’kulleġġi li jibdew mill-kinder u jkomplu sas-sixth form.

Kuntatt

 Saint Aloysius College, 70, Triq il-Ferrovija l-Qadima, Birkirkara BKR 1610 
 99281101