Arċidjoċesi ta’ Malta

Riċerka

Akkumpanjament

  • Riċerka

Tagħrif

Id-Discern tieħu ħsieb ir-riċerka fi ħdan l-Arċidjoċesi ta’ Malta u takkumpnaja lil kull entità tal-Knisja Maltija fil-proġetti ta’ riċerka tagħhom.

Kuntatt

 Kurja tal-Arċisqof, Pjazza San Kalċedonju, il-Furjana FRN 1535 
 25906315 
 Website