Arċidjoċesi ta’ Malta

Anzjani • Diżabilità • Edukazzjoni • Familji • Faqar • Kleru • Morda • Refuġjati u Migranti • Tfal • Vulnerabbli

Akkumpanjament

Kuntatt

 Djakonija Parroċċi, Kurja tal-Arċisqof, Pjazza San Kalċedonju, il-Furjana FRN1535 
 79822886 
 Website