Arċidjoċesi ta’ Malta

Anzjani • Counselling • Diżabilità • Familji • Faqar • Għarajjes • Katekeżi • Morda • Spiritwali

Akkumpanjament

  • Persuni u familji fil-bżonn
  • Familji
  • Spiritwali
  • Anzjani
  • Persuni b’diżabilità
  • Morda
  • Counselling
  • Għarajjes
  • Katekeżi

Kuntatt

 Uffiċċju Parrokkjali, Triq il-Pellegrinaġġ, Bormla 
 21828413 
 Website