Patrijiet Karmelitani

Anzjani • Familji • Faqar • Katekeżi • Lajċi • Morda • Spiritwali • Tfal • Żgħażagħ

Akkumpanjament

  • Spiritwali
  • Katekeżi
  • Adoloxxenti
  • Bereavment
  • Tfal
  • Żgħażagħ
  • Morda
  • Nies fil-bżonn
  • Inklużjoni tar-residenti barranin

Kuntatt

 Uffiċċju Parrokkjali, Triq il-Parroċċa, Santa Venera SVR 1261 
 21482851