Arċidjoċesi ta’ Malta

Adolexxenti • Diżabilità • Edukazzjoni • Familji • Katekeżi • Lajċi • Tfal

Akkumpanjament

  • Spiritwali
  • Edukazzjoni
  • Tfal
  • Ġenituri
  • Tfal bi bżonnijiet speċjali

Tagħrif

Is-Segretarjat jagħmel pastorali fl-iskejjel tal-Knisja b’akkumpanjament mal-istudenti, mal-edukaturi, mal-istaff, mal-ġenituri u mas-saċerdoti, lay chaplains u pastoral coordinators involuti. Isir ukoll akkumpanjament pastorali mat-tfal bil-bżonnijiet speċjali.

Kuntatt

 16, Il‑Mall, il‑Furjana FRN1472 
 27790060 
 Website