Arċidjoċesi ta’ Malta

Għarajjes

Akkumpanjament

  • Għarajjes
  • Korsijiet ta’ formazzjoni għall-għarajjes Maltin li ser jiżżewġu ma barranin
  • Korsijiet ta’ formazzjoni għall-għarajjes barranin li ser jiżżewġu Malta u ma jappartjenux għall-parroċċi tal-lingwi

Kuntatt

 25906205