Archives

Spiritual Development in Schools

Jakkumpanja r-religious counsellors li jagħmlu pastorali fl-iskejjel tal-Istat u Indipendenti b’akkumpanjament mal-istudenti, mal-edukaturi, mal-istaff, mal-ġenituri. Dan isir b’kuntatt kontinwu mar-religious counsellors b’organizazzjoni ta’ laqgħat soċjali, spiritwali u formattivi.
Isir ukoll akkumpanjament lill-head of schools tal-iskejjel tal-Istat u Indipendenti f’issues reliġjużi u spiritwali. Jippromovu l-programm ‘Prayer Spaces’ li jgħin lit-tfal, żgħażagħ u adulti biex jirriflettu u jitolbu permezz ta’ attivitajiet sempliċi u engaging: https://sds.mt/prayer-spaces/ Jorganizzaw ukoll taħriġ fl-iskejjel, kors mal-Pastoral Formation Institute (PFI), attivitajiet għall-familji wara l-ħin tal-iskola bħall-programm edukattiv: Bil-Qari u l-Kitba insib spazju għal qalbi. Għal ħarsa ġenerali tal-ħidma idħol hawn

MCYN

The Malta Catholic Youth Network (MCYN) is the youth office within the Archdiocese of Malta. The mission of the office is built on 3 pillars:, The communion of young people who want to share the good news of Jesus with their peers, building a community of practice between youth leaders, who invest and strive to give the very best formation to our young people and to encourage each other to go and be relevant witnesses to the world.