Arċidjoċesi ta’ Malta

Adolexxenti • Edukazzjoni • Familji • Formazzjoni • Katekeżi • Lajċi • Spiritwali • Tfal • Żgħażagħ

Akkumpanjament

  • Spiritwali
  • Edukazzjoni
  • Talb
  • Studenti
  • Għalliema

Tagħrif

Jakkumpanja r-religious counsellors li jagħmlu pastorali fl-iskejjel tal-Istat u Indipendenti b’akkumpanjament mal-istudenti, mal-edukaturi, mal-istaff, mal-ġenituri. Dan isir b’kuntatt kontinwu mar-religious counsellors b’organizazzjoni ta’ laqgħat soċjali, spiritwali u formattivi.
Isir ukoll akkumpanjament lill-head of schools tal-iskejjel tal-Istat u Indipendenti f’issues reliġjużi u spiritwali. Jippromovu l-programm ‘Prayer Spaces’ li jgħin lit-tfal, żgħażagħ u adulti biex jirriflettu u jitolbu permezz ta’ attivitajiet sempliċi u engaging: https://sds.mt/prayer-spaces/ Jorganizzaw ukoll taħriġ fl-iskejjel, kors mal-Pastoral Formation Institute (PFI), attivitajiet għall-familji wara l-ħin tal-iskola bħall-programm edukattiv: Bil-Qari u l-Kitba insib spazju għal qalbi. Għal ħarsa ġenerali tal-ħidma idħol hawn

Kuntatt

 25906134 
 25906503 
 Website