Arċidjoċesi ta’ Malta

Edukazzjoni • Kleru • Lajċi • Spiritwali

Akkumpanjament

  • Liturġija
  • Lajċi li jipproklamaw il-Kelma ta’ Alla waqt il-Liturġija
  • Lajċi li jqassmu l-Ewkaristija waqt iċ-ċelebrazzjoni liturġika jew lill-morda fi djarhom
  • Lajċi li jieħdu ħsieb l-ambjent liturġiku
  • Lajċi membri tal-Kummissjoni Liturġija Parrokkjali u/jew lil dawk li jinteressahom jifhmu aktar dak li qed jiċċelebraw
  • Entitajiet tal-Knisja meta jiġu biex jikkummissjonaw xogħol ta’ Arti sagra
  • Dawk li jixtiequ jiskopru aktar l-importanza tal-arti liturġika u t-tifsira tas-simboliżmu fiha
  • Il-parroċċi fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi li fihom jippresiedi Monsinjur Arċisqof

Kuntatt

 Kurja tal-Arċisqof, Pjazza San Kalċidonju, Il-Furjana FRN 1535 
 25906215 
 77080505